Reducción de estómago sin cirugía Método POSE

Mètode POSE: Tractament sobrepès i obesitat

El Mètode Pose és una tècnica quirúrgica que permet reduir l’estómac via endoscópica sense incisions ni cicatrius aportant avantatges substancials als pacients.

El nostre Equip Mèdic és pioner a Espanya en el tractament de l’obesitat mitjançant aquesta tècnica.

El tractament quirúrgic denominat POSE (Primary Obesity Surgery Endoluminal o Cirurgia Primària Endoluminal de l’Obesitat), permet, gràcies a les eines tècniques d’última generació, reduir la capacitat de l’estómac per via oral sense necessitat d’obrir cap via d’accés.

El procediment endoscópic consisteix a realitzar plecs en l’estómac i suturar-los per reduir la seva grandària. Així, la capacitat de l’estómac queda limitada i el pacient presenta una gran sacietat ingerint una petita quantitat d’aliments.

La via endoscópica ofereix beneficis substancials als pacients ja que en tractar-se d’un tractament mínimament invasiu redueix el dolor post cirurgia, disminueix el risc d’infecció al no haver-hi ferida, contribueix a l’estètica per absència de cicatrius, la recuperació és més ràpida i les estades hospitalàries són més curtes o en règim ambulatori.

Mètode POSE per al tractament de l’obesitat: Què és i en què consisteix ?

El POSE o CIRUGIA ENDOLUMINAL és una nova opció de tractament del sobrepès que representa una opció quirúrgica menys invasiva i més segura per tractar l’obesitat. La intervenció es realitza per via endoscópica, la qual cosa significa que no hi ha cap tipus d’incisió amb els avantatges que això representa.

La cirurgia endoluminal es basa en el concepte de reduir la capacitat de l’estómac amb la finalitat d’ajudar al pacient al fet que se sentin sadollats abans i que conseqüentment absorbeixin menys calories. El que permet la nova tècnica és poder dur a terme aquest procediment sense necessitat de fer incisions en l’abdomen del pacient.

El procediment quirúrgic es realitza mitjançant un endoscopi flexible i la plataforma IOP (Plataforma d’operació sense incisió ), en definitiva, noves possibilitats tècniques i instrumentals per poder realitzar procediments quirúrgics avançats a través de les vies endoscópiques habituals.

 D’aquesta formal´endoscopi i els instruments de IOP s’introdueixen a través de la boca fins a arribar a l’estómac. A partir d’aquí, el nostre equip mèdic pot reduir la capacitat de l’estómac del pacient per via oral (sense incisions).

La tècnica que s’empra consisteix a dur a terme una sèrie de plec en l’estómac que contribueixen a disminuir la capacitat del mateix i conseqüentment augmentar la capacitat que el pacient se senti sadollat abans.

La “cirurgia per orificis naturals” es recomana especialment per a aquells pacients amb sobrepès o obesos amb índexs de massa corporal (IMC) compresos entre els 34 i 40kg/m2.

Després de rebre l’alta i a les 24 hores de la intervenció, el pacient pot fer una vida relativament normal, sense necessitat de sol•licitar una baixa mèdica “El pacient pot operar-se un divendres i el dilluns següent reincorporar-se al seu treball habitual”.

Un mes després, guiats per l’equip multidisciplinari de la Unitat Endoscòpica de Teknon, formada per nutricionistes, psicòlegs i metges, el pacient podrà ingerir una dieta equilibrada convencional.

Com qualsevol altre tractament destinat a aconseguir una pèrdua de pes, el procés i/o tractament no s’acaba una vegada realitzat el procediment ( és a dir la reducció de l’estómac ) sinó que és necessari que el pacient compleixi amb la dieta, exercicis i recomanacions de canvis d’hàbits que li indiqui l’equip mèdic.

Aquest tipus d’intervenció es recomana especialment per a aquells pacients amb sobrepès o obesos amb índexs de massa corporal (IMC) compresos entre els 34 i 40 kg/m2; que han fracassat amb els tractaments dietètics.

També pot ser adequada per a aquells pacients als quals el baló intragàstric o la cirurgia bariàtrica no els hagi funcionat o que no vulguin sotmetre’s a cirurgies majors.

Quant temps es requereix per dur a terme el procediment i on es realitza?

El procediment quirúrgic es duu a terme en el quiròfan de l’hospital; quant a l’estada, l’equip mèdic decidirà en cada cas l’estada del pacient però habitualment els pacients passen una nit en observació i l’endemà ja poden abandonar la clínica.

Té efectes secundaris?

En alguns casos el pacient pot experimentar nàusees, sensació d’inflor (gasos) i/o dolor abdominal; no obstant això en la majoria dels casos el pacient pot tornar a fer vida normal en uns dies després d’haver-se dut a terme el procediment.

Quin és la pèrdua de pes que es pot aconseguir amb aquest procediment?

Els resultats quant a pèrdua de pes depenen sempre de cada pacient, no obstant això en la majoria de casos els pacients comencen a perdre pes en les primeres quatre setmanes. Les nostres dades, sobre la base d’un estudi intern realitzat amb 100 pacients són els següents:

. El compliment en el canvi d’hàbits alimentosos en els pacients va ser superior al 75% dels casos estudiats.

. L’excés de pèrdua de pes va ser superior a un 50% als 6 mesos i a un 63% als 12 mesos.

. El tant per cent del total de pes perdut es va situar en un 19,5% un any després de la intervenció.

. Un 73% dels pacients intervinguts van perdre pes entre els 6-9 mesos posteriors a la intervenció (1)

. Només un 18% dels pacients van guanyar pes entre els 6-9 mesos posteriors a la intervenció (entenent-se per guanyar pes augmentar 2 kg).

 

Quins són els principals avantatges en comparació d’altres procediments?

Atès que tot el procediment es duu a terme per via endoscòpica (a través de la boca i de l’estómac) i no a través de cirurgia o corts a la zona abdominal es minimitzen considerablement els riscos d’infecció així com altres complicacions associades. Tot això fa que l’estada del pacient a l’hospital sigui inferior a més de que tot el procés sigui molt menys dolorós i la recuperació més ràpida. Com a avantatge addicional el pacient no tindrà cicatrius visibles després de la reducció.
Coneix més sobre el METODO POSE, consulta el nostre blog i els vídeos explicatius d’aquesta tècnica així com l’entrevista al Dr. Turró sobre aquesta técnica.

 

0 comentarios

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja un comentario